Arkiv

Viktigt personarkiv

Institutionen har också med åren fått ett betydande personarkiv. Här samlas brev, foton och agentmaterial och för att materialet skall vara lättåtkomligt har upprättats ett hänvisningsregister som är såväl ett namn- som sakregister. Vidare har upprättats ett fotoarkiv vilket inte minst är viktigt för utgivningen av den planerade tidskriften.

Under Kinship Centers verksamhetstid har hållits ett stort antal konferenser som på olika sätt behandlat emigration och arbetsvandring. Samarbetet till en början med Avdelningen för amerikansk historia under professor Sten Carlsson samt universiteten i Lund och Oslo har i dessa sammanhang varit av största värde. Vi har här sammanfört akademisk forskning med lokal bygdeforskning något som är stimulerande för båda parter. På senare år är Universitetet i Karlstad en given samarbetspartner.

I Värmland är uppbyggt ett kontaktnät av medarbetare i de flesta församlingar vilket bygger på ett samarbete med hembygdsföreningarna. Dessa är av ovärderlig hjälp vid personforskning samtidigt som vi alltid har någon att kontakta när en återvändande svenskättling vill se fädernebygden. I Amerika har Kinship Center de bästa kontakter med svenskföreningar över hela kontinenten.

Kinship Center har allt sedan starten betonat det dubbla syftet med verksamheten. Här utgör insamling av material rörande emigrationen och arbetsvandringarna den ena delen men givetvis är det också viktigt att göra materialet lättåtkomligt för forskare på alla nivåer. Den andra delen av verksamheten är att stärka banden mellan släktingar på båda sidor av Atlanten. Denna senare del utgör också en garanti för att materialet i Amerika om emigrationen från Sverige och intresset för Sverige blir bevarat.