Kinship Center

Kinship Center grundades år 1960 av Vasa Orden av Amerika och svenska hembygdsrörelsen. Dess första uppgift var att kartlägga den stora svenska emigrationen till Amerika. Man menade då med Amerika länderna USA och Canada. Man ville ha svar på frågorna vilka som reste, hur de reste, var de slog sig ner och var deras ättlingar finns idag. Kinship Center önskade också få en levande kontakt mellan ättlingar på båda sidor om Atlanten.

Idag är Sverige ett land som tar emot många invandrare. Vilken historia har de? Ett viktigt uppdrag för Centret är att samla den muntliga traditionen om dagens invandring medan den är aktuell. Detta blir också ett stycke svensk historia i framtiden.

Kunskap om migration ökar förståelsen för vad som sker i praktisk taget hela världen gällande denna ofta spänningsladdade företeelse.

Migrationens olika ansikten

Migration

Begreppet migration omfattar utvandring eller invandring från ett land till ett annat. Skälet till detta kan vara av de mest skiftande slag – allt från kärlek till flykt från krig och förföljelse. Det kan också vara arbetsvandring inom landet eller mellan två länder.

Historia

Migration har alltid funnits under historisk tid. Vid massutvandring kallades detta tidigare för folkvandring. 1800 – 1900-talens migration var av en sådan omfattning att det ofta kallades för folkvandring.

Kultur

Migration innebär att olika kulturer möts. Det är inte alltid smärtfritt i begynnelsen, men med åren sker som regel en anpassning från såväl nyinflyttade som mottagarnationens befolkning.