Kinship Centers syfte

Kinship Center – Migration – History – Culture, grundat år 2009, är en ideell och allmännyttig förening med inriktning mot det stora ämnet Migration. Föreningen är öppen för personligt medlemskap.

Föreningen har övertagit verksamhet från Svenska Migrationscentret. Under åren har den föreningen ändrat namn från Emigrantregistret till Sverige Amerika Centret och slutligen Svenska Migrationscentret. Idag är namnet Kinship Center. Ursprungligen grundades föreningen år 1960 av Värmlands Hembygdsförbund och Logen Karlstad av Vasaorden av Amerika.

Föreningen har som syfte:
• att främja forskning och dokumentation av svenska migrationsrörelser och arbetsvandringar samt mottaga, vårda och ordna material kring detta.

• att genomföra vetenskaplig dokumentation av in- och utvandring till och från Sverige.

• att genom ett utåtriktat arbete mot en bred allmänhet sprida kunskapen om in- och utvandringens betydelse för det svenska samhällssystemets utveckling och utformning.

• att genom ett nationellt och internationellt arbete med pedagogik, utställningar, medlemsskrift(er), arrangemang och digitala tjänster sprida kunskap om ämnet migration.

• att samarbeta med svenskamerikanska organisationer gällande den svenska utvandringen till Nordamerika.