Styrelse

Eva Eriksson

Ordförande

Erik Gustavson

Sekreterare
Hembygdsrörelsen
Vasa Orden av Amerika

Birgitta Samuelsson

Vice ordförande
Vasa Orden av Amerika

Einar Savolainen Grön

Vasa Orden av Amerika

Mathias Nilsson

Emigration & Historia

Mats Jarnemo

Vasa Orden av Amerika

Anne-Marie Berg

Vasa Orden av Amerika

Maud Mithander

Hembygdsrörelsen

Lars Nordström

Hembygdsrörelsen

Monica Karlsson

Hembygdsrörelsen

Carina Svensson

Kassör, Kinship Center, adjungerad