Om Kinship

Något om Kinship Center

Kinship Center har övertagit verksamheten från Svenska Migrationscentret.

Sverige var en gång ett av Europas stora utvandrarländer. Emigrationen till Amerika var en gång ett allmänt begrepp i landet. Idag är Sverige ett av de stora invandrarländerna. Det innebär att Kinship Center arbetar med att, historiskt och nutida material insamlas och dokumenteras. Materialet skall göras tillgängligt för forskning på alla nivåer.

Styrelsen är hämtad från föreningslivet. Det innebär från de två organisationerna, som en gång grundade föregångaren Emigrantregistret, Värmlands hembygdsförbund och Logen Karlstad av Vasa Orden av Amerika.

Kinship Center har ambitionen att producera tidskriften Sverige & Amerika/Sweden & America. Det är en kvartalsskrift och skall utges på såväl svenska som engelska. Styrelsen anser att tidskriften kommer att vara en viktig tillgång för institutionen. I den svenska delen är avsikten att Vasa Orden av Amerikas distrikt Norra Sveriges tidskrift Vasakärven skall samproduceras med Sverige & Amerika.

Under år 2018 utges inte tidskriften då ekonomin under uppbyggnaden inte medgett detta. Planen är dock att utgivningen kommer igång under 2019.

Man ser inget skäl till att ändra tidskriftens karaktär, utan ser att den fortsätter med nuvarande inriktning mot Svenskamerika och kontakten med de svenskamerikanska intressena. För att täcka hela den planerade verksamheten inför framtiden i tidskriften anser styrelsen att tidskriftens inriktning inte är tillräcklig. Att ändra inriktning skulle dock kunna upplevas som felaktigt hos dagens läsare och partner. Kinship Center kan se att institutionen på sikt utformar ytterligare en informationskanal till föreningens medlemmar. Detta skulle kunna vara en ny tidskrift i tryckt eller digital form. Framtida verksamheten får avgöra frågan på sikt.