Migrationsbibliotek

Under 2019 önskar Kinship Center registrera och organisera en sammanslagning av institutionens omfattande utvandrarbibliotek med Svenska Invandrarinstitutets också omfattande bibliotek gällande invandringslitteratur. Det senare är deponerat hos Kinship Center. Det blir då landets främsta migrationsbibliotek och omfattar c:a 400 hyllmeter. Biblioteket och forskarsalen är öppen för allmänheten vardagar 10:00 till 16:00.