Dagens verksamhet

Vi har fyra huvudsakliga arbetsuppgifter som våra anställda jobbar med idag; digitalisering, registrering, folkräkning och intervjuer.

Vi digitaliserar Vasaorden av Amerikas arkiv genom att scanna pappersoriginalen och göra ett digitalt arkiv.

Vi registrerar och digitaliserar emigranter från Sverige till Nordamerika i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i EmiWebs databas genom att läsa i församlingsböcker och husförhörslängder.

Vi jobbar med Riksarkivets folkräkning från 1930, genom att läsa i församlingsutdrag från kyrkböcker och föra in de uppgifter som finns där i ett registreringsprogram. Folkräkningarna ger uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer. En funnen person i folkräkningen ger en bild av hur hushållet var uppbyggt med kärnfamiljer, tjänstefolk, inneboende etc. med samtliga individers personuppgifter.

Vi intervjuar personer som immigrerat till Sverige, t.ex. de som immigrerade under 2015, och samlar deras berättelser då det är en del av vår framtida historia.